Leerlingen van onze school gaan naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Dit kan variëren van VMBO tot Tweetalig VWO.

In januari krijgt de groep 8 leerling advies van de leerkracht voor het voortgezet onderwijs. Hierbij kijken we naar de leerprestaties, maar ook de werkhouding, het doorzettingsvermogen en de leermotivatie.

Daarnaast is er de CITO-toets. De uitslag hiervan speelt ook een rol bij de overstap naar het voortgezetonderwijs. Wilt u meer weten over deze CITO-toets, dan verwijzen wij u naar de site van CITO: www.cito.nl/onderwijs/primair_onderwijs/centrale_eindtoets

Wijkt de uitslag van de toets af van het schooladvies, dan zal de nieuwe school van het kind contact met ons opnemen voor een onderbouwing van ons advies. Uiteindelijk beslist die school of de leerling wordt toegelaten.

Voor de actuele uitstroomcijfers verwijzen wij u graag door naar www.scholenopdekaart.nl.