21st century skills is een verzamelterm voor competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijs, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Toekomstgericht onderwijs

Jenaplanschool Zuiderkroon kiest er bewust voor leerlingen kennis en vaardigheden aan te bieden, die ze in de toekomst nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving. Het gedachtengoed van 21st century skills sluit nauw aan bij de uitgangspunten van jenaplanonderwijs, waar ook de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen binnen een sociaal netwerk centraal staan.

Aanvullende informatie

Als je geïnteresseerd bent in 21st century skills en er meer over wilt weten, kun je terecht op de website van Kennisnet en natuurlijk ook op onze school