Het Kind Centraal


In het gehele leerproces staat het kind centraal. Lesprogramma’s worden aan de behoeften van het kind aangepast:

  • eigen tempo
  • eigen niveau
  • ander werk, meer werk
  • andere benadering
  • specifieke aanpak / afspraken

De kinderen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook waar het gaat om inzet, samenwerken, anderen helpen en organiseren. Om dit te bereiken zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in stamgroepen. Voordeel hiervan is dat kinderen achtereenvolgens jongste, middelste en oudste in een groep zijn. Door hun veranderende positie leren ze hun eigen mogelijkheden kennen en leveren ze verschillende bijdragen aan de groep.

Kinderen blijven langere tijd deel uitmaken van de groep. Zo leren de jonge kinderen steeds weer van de ouderen in de groep wat de gedragsregels en gewoonten binnen de groep zijn. Kinderen leren van elkaar. Zij zien dat anderen meer kunnen en worden gestimuleerd en geholpen hun eigen niveau te verhogen.

In de stamgroep zitten de kinderen in een tafelgroep met kinderen van verschillende leeftijden. Soms worden de kinderen tijdelijk ingedeeld in niveaugroepen. Dit kan binnen de stamgroep gebeuren, maar ook groepsdoorbrekend (als bijvoorbeeld alle leerlingen van groep 3 uit verschillende stamgroepen tegelijk reken- of taalinstructie krijgen). Natuurlijk is er ook individuele instructie.

Op onze school hebben we vier bouwen:
De onderbouw: een stamgroep met leerlingen uit groep 1, 2;
Twee middenbouwgroepen: een stamgroep met leerlingen uit groep 3, 4 en 5 en een stamgroep met leerlingen uit groep 5 en 6;
De bovenbouw: een stamgroep met leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Extra ondersteuning