Jenaplanonderwijs

Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten. Naast de gewone vakken zoals lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie en dergelijke, besteden wij veel aandacht aan de ontwikkeling van onze leerlingen als mens. Daarvoor hebben we zes punten waaraan we aandacht besteden, onze kwaliteitskenmerken.
  • Ervaringsgericht: Niet alleen leren uit boeken, maar ook door te doen.
  • Ontwikkelingsgericht: Grenzen verleggen en leren hoe je moet leren.
  • Coöperatief: Samen werken, spelen en beslissen, en zorgen voor elkaar.
  • Wereldoriënterend: Werken aan een menselijke, ecologische een duurzame wereld.
  • Kritisch: De wereld steeds beter leren kennen en een eigen mening vormen.
  • Zin-zoekend: Nadenken over het leven en zich inzetten voor anderen.

Lees meer over deze kwaliteitskenmerken

 

Relaties staan centraal

Het jenaplanonderwijs gaat uit van het feit dat elk mens uniek is en het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daar zijn relaties bij nodig: de relatie met jezelf, met anderen en met de wereld. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een stamgroep. Zo leren ze van elkaar en leren ze voor elkaar te zorgen. Iedere dag is er tijd voor gesprek, spel, wereldoriëntatie, werk en viering.

Om het belang van deze relaties in het jenaplanonderwijs te borgen, zijn twaalf kernkwaliteiten benoemd. Onze school heeft de leeromgeving zo ingericht, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden.

Lees meer over de twaalf kernkwaliteiten

Lees meer over de basisactiviteiten gesprek, spel, wereldoriëntatie, werk en viering