Kwaliteitskenmerken

Naast basis vakken zoals lezen, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie besteden wij dus veel aandacht aan de ontwikkeling van de kinderen als mens. Daarvoor zijn zes kwaliteitskenmerken benoemd, waaraan we aandacht besteden;
1   Ervaringsgericht
2   Ontwikkelingsgericht
3   Coöperatief
4   Wereldoriënterend
5   Kritisch denken
6   Zin-zoekend

1   Ervaringsgericht

Op onze school worden de kinderen uitgedaagd zoveel mogelijk zelf te ontdekken en zelf met de leerstof aan de gang te gaan. Leren door te ervaren, waardoor de kinderen zicht betrokken voelen bij wat ze leren en ze gemotiveerd raken om te leren.

2   Ontwikkelingsgericht

De kinderen op onze school worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen en hun competenties te ontwikkelen. De kinderen leren hoe ze kunnen leren. Ze gaan bijvoorbeeld zelf aan de slag of gaan in groepjes op zoek naar informatie. In onze lessen zorgen we zoveel mogelijk voor situaties waarbij de kinderen zelf en op hun eigen wijze op zoek gaan naar oplossingen.

3   Coöperatief

Samen’ is heel belangrijk in het Jenaplanonderwijs. De kinderen werken samen, spelen samen, beslissen samen en zorgen voor elkaar. Zo leren zij samen problemen op te lossen en te evalueren en op verschillende manieren met elkaar te communiceren. Ook leerkrachten en ouders werken samen in onze school.

4   Wereldoriënterend

De kinderen op onze school werken vaak aan projecten, waarin ze zelf onderzoek doen en ontdekkend bezig zijn. Door deze projecten leren ze te luisteren naar elkaar, werken en spelen ze met verhalen, gaan ze vragen stellen en zoeken ze zelf antwoorden. Zo leren de kinderen de wereld steeds beter kennen en ontwikkelen ze een eigen mening.

5   Kritisch

Wij stimuleren de kinderen om kritisch te denken over ontwikkelingen in de samenleving en cultuur, te beginnen in de eigen omgeving. Kritisch naar zichzelf, naar anderen en naar de samenleving. Zo leren wij kinderen na te denken over problemen en oplossingen te zoeken.

6   Zin-zoekend

Door het luisteren naar verhalen, gedichten, muziek en dergelijke stimuleren wij de leerlingen na te denken over het leven. Maar dat niet alleen. Bezig zijn met ‘het leven’ doen ze ook actief, onder andere door zich in te zetten voor anderen en op zoek te gaan naar wat ze precies willen.