Organisatie

De Zuiderkroon is een openbare school. Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. De school is een afspiegeling van de echte samenleving en gaat uit van verschillen tussen mensen. Kinderen leren zo respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Ze leren met, van en over elkaar. Zo komt uw kind straks goed voorbereid in onze samenleving terecht.

Lees meer over het team van de Zuiderkroon

Ga verder naar de medezeggenschapsraad

Ga verder naar de kinderraad

Ga verder naar de leerlingenvereniging

Ga verder naar Stichting Robijn