Judith (groep 3-4-5)

Mijn naam is Judith, ik geef les aan de middenbouw. In 1999 liep ik mijn eindstage van de pabo op de Zuiderkroon, bij Marlies in de klas. Na mijn stage kreeg ik een baan aangeboden. Het onderwijs op deze school voelde als een warm bad. De kinderen werken heel veel samen, binnen hun stamgroep en ook daarbuiten. Door zich tot anderen te verhouden worden ze heel zelfstandig en krijgen ze zelfvertrouwen.

Zelfredzaamheid vinden we op school heel erg belangrijk en het Jenaplanonderwijs is daar op ingericht. Als ik een groepje kinderen instructie geef, werken de andere kinderen zelfstandig aan hun taken. Als ze dan vastlopen, leren ze dat zelf op te lossen. Soms doen ze dat door een andere leerling om hulp te vragen, soms door eerst even een andere taak te doen tot ik weer beschikbaar ben. Omdat dit zo goed werkt, kan ik gericht instructies geven aan kinderen die op hetzelfde niveau zitten, of individueel aan kinderen die niet in een van de groepjes passen. Zo halen we in elk kind het beste naar boven.