Sandra (groep 6-7-8)

Mijn naam is Sandra. Sinds september 2015 ben ik werkzaam op De Zuiderkroon. Daarvoor heb ik 33 jaar op De Krullevaar gewerkt, als groepsleerkracht en als intern begeleider.

Ik geef les in de bovenbouw, groep 6, 7 en 8. Ook ben ik een van de personeelsleden in de MR en vanuit het personeel afgevaardigde voor de GMR. Het valt mij op hoe creatief de kinderen op deze school zijn. Om de beurt organiseren de bouwen een weeksluiting. Ik ben er trots op als ik zie hoe de kinderen uit mijn groep samenwerken, een verhaallijn neerzetten en geweldige ideeën hebben. De leerlingen waarderen elkaar om hun kwaliteiten, ook als die op een ander vlak liggen dan rekenen of taal.

We maken gebruik van Snappet, een computerprogramma met oefeningen. Kinderen krijgen direct feedback op wat ze kunnen en wat nog niet. Als ze veel goed doen, krijgen ze moeilijkere sommen en als ze ergens nog moeite mee hebben, krijgen ze meer oefening. Aan het eind van de dag hoef ik niet meer na te kijken, maar kan ik direct zien waar mijn leerlingen nog moeite mee hebben en waar ze goed in zijn. Ik kan dan per leerling extra werk klaarzetten. Zo kan ik heel gedifferentieerd werken en echt uit ze halen wat erin zit<