Ernst Jan van Mens

ernst-jan Mijn naam is Ernst-Jan van Mens en sinds april 2014 ben ik in de GMR van de Robijn aanwezig als oudervertegenwoordiger namens de Zuiderkroon. De leden van de MR Zuiderkroon informeer ik over de ontwikkelingen op Robijnniveau – zoals het vijf-gelijke-dagenrooster, het bestuursformatieplan (over de personele bezetting op scholen), financiële rapportages en benoemingen in de Raad van Toezicht. Daarnaast heb ik de Zuiderkroon ondersteund door deelname aan de benoemingsadviescommissie, de ouderraad, de kascommissie en PR-commissie.
De grote betrokkenheid en participatie van ouders bij de Zuiderkroon levert in nauwe samenwerking met het onderwijsteam een optimale omgeving voor onze kinderen om zich te ontwikkelen. Doordacht beleid op MR-niveau versterkt deze relatie tussen Zuiderkroon, de ouders en de kinderen.