Onze school heeft een continurooster met vijf gelijke dagen. De kinderen eten tussen de middag in de stamgroep. Daarna spelen ze een half uur op het plein. In de ochtend hebben de kinderen een pauze van 15 minuten.

De schooltijden zijn als volgt: iedere dag van 8.30 tot 14.15

Lees meer over de voordelen van een continurooster

Continurooster

We werken met een continurooster. Dat wil zeggen dat onze leerlingen tussen de middag niet naar huis gaan, maar op school eten en spelen. Redenen om dit te doen zijn:

  • Dit rooster sluit aan bij ons Jenaplanprincipe. We eten met elkaar in de stamgroep. Zo helpen en leren we van elkaar en creëren we een prima sociale sfeer. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen onder toezicht van een leerkracht.
  • We geven ouders uit andere wijken ook de  mogelijkheid om voor onze school te kiezen. Het is het dan ook wenselijk dat ze hun kind(eren) niet twee per dag hoeven te brengen en halen.
  • We willen graag aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Andere voordelen zijn:

  • Kinderen hoeven in plaats van vier keer maar twee keer door het drukke verkeer, het is dus veiliger.
  • Het is rustiger voor de kinderen, geen race tegen de klok.
  • Het ritme van kinderen wordt minder onderbroken.
  • Er is een minder lange pauze in de relatie tussen leerkracht en leerlingen. Je hoeft niet na de middag opnieuw te beginnen.
  • Er is geen verschil meer tussen kinderen die wel of niet overblijven. Iedereen blijft op school. Omdat iedereen overblijft worden sociale vaardigheden ook beter geleerd.