Kinderraad

Op onze school bestaat ook een kinderraad. Uit groep 1/2 is één kind de vertegenwoordiger van de hele groep, terwijl alle andere groepen één leerling per leerjaar leveren, dat zitting neemt in de kinderraad. De kinderraad komt een keer in de zes weken onder begeleiding van een leerkracht bij elkaar. Ze bespreken allerlei zaken die voor de kinderen van belang zijn. Alle kinderen van school kunnen hun ideeën en wensen kwijt bij de kinderraad.

Zaken die de afgelopen periode in de kinderraad aan de orde zijn geweest zijn; de wensen van de bovenbouwmeisjes een spiegel te plaatsen in het toilet; extra sport- en spelmogelijkheden op het schoolplein. Jaarlijks wisselt de samenstelling van de kinderraad.

De kinderraad is een andere manier om in aanraking te komen met verantwoordelijkheid. Kinderen discussiëren over de voorstellen, wegen argumenten tegen elkaar af en kunnen tot de ontdekking komen dat niet al hun verlangens mogelijk zijn. De resultaten worden door de leden vervolgens teruggekoppeld in de groep.

Educatieve en informatieve links

Logo_Kleurplaten Logo_Zappelin
Logo_Bobo Logo_Okki
Logo_SchoolTV www.willemwever.nl
www.taptoe.nl Logo_JeugdJournaal
Logo_NGJ Logo_Moed
Logo_Kindertelefoon