Kinderraad


Op onze school bestaat ook een kinderraad. Uit elke groep wordt een kind gekozen dat zitting neemt in de kinderraad. De kinderraad komt een keer in de zes weken on begeleiding van een leerkracht bij elkaar. Ze bespreken allerlei zaken die voor de kinderen van belang zijn. Alle kinderen van school kunnen hun ideeën en wensen kwijt bij de kinderraad.

Zaken die de afgelopen periode in de kinderraad aan de orde zijn geweest zijn; de wensen van de bovenbouwmeisjes een spiegel te plaatsen in het toilet; extra sport- en spelmogelijkheden op het schoolplein. Jaarlijks wisselt de samenstelling van de kinderraad.

De kinderraad is een andere manier om in aanraking te komen met verantwoordelijkheid. Kinderen discussiëren over de voorstellen, wegen argumenten tegen elkaar af en kunnen tot de ontdekking komen dat niet al hun verlangens mogelijk zijn. De resultaten worden door de leden vervolgens teruggekoppeld in de groep.